Tuesday, August 10, 2010

Ramadan in Summer Time

Max Bringula (Abante ME Edition, 11 August 2010)

Tinatayang magiging mainit ang panahon sa buwan ng Ramadan na magsisimula sa Miyerkules, 11 August 2010 (o 01 Ramadan sa Hegira Calendar) at magtatapos sa 09 September 2010. Ito’y sa dahilang natapat ang itinuturing na buwan ng pag-aayuno at pinakamahalagang buwan para sa mga Muslims sa panahon ng tag-araw o tag-init di lamang sa Saudi Arabia kungdi sa buong Middle East. Bagama’t maaaring lumamig din naman sa huling araw ng Ramadan (o unang linggo ng Setyembre).

Bago pa nga pumasok ang buwan ng Ramadan ay matinding init na ang nararanasan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan na may manaka-nakang humidity lalo na sa lugar na malapit sa karagatan.

Dahil dito, maingat na itinatagubilin sa lahat – Muslim man o Kristiyano, lokal man o mga banyaga, na sikaping ipairal ang kahinahunan at malawak na pag-unawa sa mga nag-aayuno – maging ito man ay mga kasama sa trabaho, sa bahay o kung saan mang lugar na naroroon tayo sa buong buwan ng Ramadan.

Ang di pagkain o pag-aayuno sa araw, lakip ang lubhang init ng panahon ay maaaring makapagdulot ng labis na pagod, biglang pag-silakbo ng emosyon at pag-init ng ulo. Kung kaya’t nararapat na higit na pag-unawa ang ating ipakita at paggalang sa tradisyon at paniniwala ng mga kasamang Muslims upang di makasakit ng damdamin o kalooban.

Ang buwan ng Ramadan ay itinuturing na banal na buwan para sa mga Muslims kung saan sa panahong ito ay ginaganap nila ang isa sa haligi (o pillar) ng kanilang pananampalataya, ang pag-aayuno o ang hindi pagkain at pag-inom mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito.

Medically speaking, may magandang idinudulot ang pag-aayuno. Inaalis nito ang mga toxics (o basura) sa loob ng ating katawan. Magiging magaan ang pakiramdam kapag naaalis ang mga ito. Sa espirituwal, higit na kalakasan naman ang nakakamit ng pag-aayuno lalo na kung ito’y sasabayan ng panalangin.

Sa mga di Muslims, narito ang mga dapat tandaan sa buwan ng Ramadan:

1) Iwasang kumain o uminom sa publikong lugar. Kung kailangang kumain o uminom, gawin ito sa bahay o lugar na walang makakakita sa inyong katutubo o Muslims.

2) Sa mga naninigarilyo, iwasan ding gawin ito sa publikong lugar. Mainam pa nga kung maititigil na ang paninigarilyo pagkat wala namang buting idinudulot ito sa kalusugan.

3) Maging maunawain sa mga kasamang Muslims pagkat ang di pagkain o pag-inom ay maaaring magdulot o maging sanhi ng madaling pag-init ng ulo o pag-taas ng boses ng kausap. Manatiling mahinahon at solusyunan ang ano mang problema sa maayos na paraan.

4) Mag-ingat sa pagmamaneho lalo na during rush hours o yung bago mag-Iftar, which is normally between 5:30 to 6:00 P.M. kung saan nagiging congested ang daan at minsa’y lumilikha ito ng traffic jams dahil marami ang nagmamadaling umuwi para sa Iftar o upang i-break ang kanilang fasting.

5) Ang working hours sa ibang kumpanya ay nagtatapos ng maaga during Ramadan. Kaya’t dapat planuhing maigi ang gagawin para di mabibinbin ang ano mang trabaho.

Sa mga nag-aayuno naman, narito ang mga dapat ding tandaan:

1) Ang di pagkain at pag-inom ay nakakabawas ng concentration and alertness, at nakapagdulot ng agad na pagkapagod. Kaya mainam na magkaroon ng sapat na pahinga at pagtulog sa pagitan ng Iftar at Sahoor upang makakuha muli ng panibagong lakas.

2) Dahil sa di pagkain o pag-inom, ang ating katawan ay di nakakakuha ng sapat na nutrients na kakailanganin niya para malabanan ang pagod at init ng panahon, kung kaya’t maaaring makaranas ng pagsakit ng ulo, pagkapagod at pagkahilo. Dapat ma-identify ang mga sintomas na ito at agad magpahinga kung kailangan upang maka-iwas sa ano mang disgrasya na maaaring mangyari kung ito’y babalewalain.

3) Kung pagod at kulang sa tulog, iwasang mag-maneho. Kumuha muna ng sapat na pahinga bago gawin ito. Kung kailangang magpaalam sa trabaho ay gawin sa halip na ilagay ang sarili sa panganib.

Ilan lamang ito sa mga paalala na dapat tandaan upang maging isang pagpapala ang buwan na ito di lamang sa mga kasamang Muslim kungdi maging sa bawat isa sa atin.

No comments:

Post a Comment