Sunday, July 4, 2010

Pag-iingat Upang Makaiwas sa Heat StrokeMax Bringula (Abante ME Edition, 04 July 2010)

Matindi ang init na nararanasan ngayon sa buong Saudi Arabia at tinatayang iinit pa ito ng husto pagpasok ng buwan ng Hulyo at Agosto. Sa ngayon, ang temperatura ay halos umaabot na sa 48-50 degrees Celsius na mataas sa average level. Ang init ay sinasabayan pa ng humidity lalo na sa bahaging may karagatan tulad ng Eastern Region (Alkhobar, Dammam at Jubail) at Western Region (Jeddah).

Kung kaya’t pinag-iingat ang lahat (locals and expatriates) upang maka-iwas sa heat exhaustion o heat stroke na siyang kadalasang nangyayari sa ganitong uri ng panahon. Kamakailan lamang, isang kababayan natin ang nabiktima nito nang uminom ng malamig na malamig na tubig pagkatapos manggaling at mabilad sa matinding init sa labas. Pagka-inom niya ng malamig na tubig ay agad nanigas ang mga muscle nito sa sikmura na siya niyang ikinabagsak at ikinamatay.

Nagbigay na ng kautusan ang Minister of Labor ng Saudi na si Ghazi Al-Ghosaibi na huwag pag-trabauhin ang mga laborers sa ilalim ng matinding init ng araw. Isinasaad ng kautusang ito na ipatupad ang “no work policy from 12 noon to 3:00 PM” para sa mga laborers o yung mga nagtratrabaho sa ilalim ng init ng araw, lalo na sa buwan ng Hulyo at Agosto, ang buwan kung saan matindi ang init ng panahon o temperatura sa Saudi.

Samantala, narito ang mga dapat tandaan tungkol sa heat exhaustion o heat stroke. (Re-published from our article on the same subject on 20 June 2009)

Ayon sa Centers for Disease Control (CDC), ang heat exhaustion ay mararamdaman kapag nabilad ng matagal sa init ng araw o sa mataas na temperatura, kasama na ang pagkaubos ng body fluids o ma-dehydrate dahil sa labis na paglabas ng pawis sa katawan.

Ilan sa sintomas na tayo ay maaaring nakararanas ng heat exhaustion ay ang labis na tagagtak ng pawis, panghihina, pagkahilo, pagsakit ng ulo, panlalamig ng balat, paghinga ng mabilis at malalim (o yung halos hinahabol mo ang iyong hininga), at pagbagal ng iyong pulso.

Kapag naramdaman na ang ganito, tumawag agad ng tulong sa kasama upang ikaw ay maalalayan. Pumunta sa malilim at malamig na lugar at sikaping palamigin ang temperatura ng katawan.

Ang heat stroke naman ay siya ng pinakagrabeng mangyayari sa sinumang mabibilad sa labis na init o mataas na temperatura. Nagkakaroon ng heat stroke kapag mabilis na tumaas ang temperatura ng katawan at mawalan ito ng abilidad na mag-pawis. Ang temperatura’y maaaring umabot ng 106 degrees Fahrenheit o mataas pa sa loob lamang ng sampu hanggang labing-limang minuto, at kung hindi maaagapan ay maaaring ikamatay o ikabaldado ng biktima.

Ayon pa rin sa CDC, ang sintomas ng heat stroke ay nag-iiba sa iba’t ibang indibiduwal, subalit ang pinaka-common na sintomas nito ay ang labis na pagtaas ng body temperature na aabot ng mahigit sa 103 degrees Fahrenheit, pamumula at panunuyo ng balat dahil sa di pagpapawis, malakas at mabilis na tibok ng pulso, labis ng sakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka.

Papaano maiiwasan ang Heat Exhaustion o Heat Stroke?

Narito ang mga recommended tips mula sa Centers For Disease Control upang makaiwas sa heat exhaustion o heat stroke kapag dumating ang matinding init ng panahon o mabibilad sa mataas na init ng araw:

1) Uminom palagian ng malamig na tubig (o non-alcoholic at non-caffeinated beverages). Samantala, iwasan ang sobrang malamig na inumin na halos nagyeyelo na dahil ito’y maaaring makapagdulot ng pananakit ng sikmura.

2) Palagiang uminom ng tubig sa buong maghapon kahit di nauuhaw. Kapag nakaramdam ng pagka-uhaw, ito’y maaari ng pagsisimula ng dehydration.

3) Magpahinga paminsan-minsan at wag masyadong pagurin ang sarili lalo na kung may kabigatan ang trabaho tulad ng mga nasa construction.

4) Magsuot ng manipis na pananamit.

5) Kung maaari, manatili lamang sa loob ng gusali lalo na kapag matindi na ang init ng araw o mataas na ang temperatura.

6) Kung may mapupuntahang malamig na lugar na air-conditioned ay doon manatili.

7) Gawing ugali na maligo. Have a cool shower o sponge bath.

Ilan sa mga practical tips na aking narinig ay ang pagdadala o pagbaon ng iodized salt. Ito raw ay kailangan upang mapalitan ang salt na lumabas sa ating katawan dahil sa labis na pagpapawis.

Doon naman sa mga nagtratrabaho sa disyerto o sa mga open na lugar, sikaping humanap ng masisilungan kapag tumaas ang init ng araw. Magsuot ng caps o anumang panakip sa ulo at gumamit ng sunglass. Maglagay o balutan ang mukha ng panyo o anu mang tela upang ito’y maingatan sa init ng araw.

Sa mga construction, kadalasa’y binabago ang oras ng trabaho kapag di na matatagalan ang init kung araw. Ang trabaho’y ginagawa sa gabi at sa araw ay ipinapahinga na lamang.

Ilan lang ito sa mga dapat tandaan at mga paghahandang dapat gawin kapag sumasapit ang ganitong panahon o heat wave nararanasan ng sa ibanng bahagi ng mundo sanhi ng pagbabago ng klima sa buong daigdig.

Ang kalusuga’y mahalaga lalo na sa ating mga OFWs kung kaya’t sikaping sa anu mang magiging sanhi ng sakit o pagkasawi.

No comments:

Post a Comment